Sa isang live na palitan, diniin niya ako at binastos....